Bog

Og Hvad Så med Forvaltningen_Bog af Mikael Axelsen

Bog

Fra bogens bagside:

Når skole og forvaltning ønsker at styrke lærernes og pædagogernes professionelle arbejde, mangler de gode intentioner ikke. Både forvaltning og skoleledelse tager deres ledelsesopgaver alvorligt og stræber med afsæt i forskellige systemer og logikker efter at bidrage til den fælles udvikling af skolen. Men det er desværre ikke hver gang, at samspillet mellem skole og forvaltning bliver optimalt og meningsfuldt i forhold til den egentlige opgave, og forvaltningens styring og den læringscentrerede skoleledelse opleves flere steder som to adskilte forhold.

Denne lille bog handler om, hvordan forvaltningen træder i karakter som en ”læringscentreret forvaltning” og via sin styring og ledelse hjælper med at understøtte og udvikle et læringscentreret perspektiv i og på kommunens skoler. På baggrund af omfattende erfaring med skole- og forvaltningsledelse i en dansk kontekst giver forfatteren handlingsorienterede bud på et konstruktivt samarbejde mellem forvaltning og skole. Dette samarbejde understøtter, at hele styringskæden i kommunen har de rette rammer og kompetencer til at løfte folkeskolens kerneopgave – at sikre elevernes læring, udvikling, trivsel og dannelse.

 

Videopræsentation af bogen – af Mikael Axelsen

 

“Skulle vi ikke bare gå i gang?”. Med den overskrift runder Mikael Axelsen denne fremragende bog om læringscentret ledelse af. Bogen giver ingen undskyldninger for ikke at gå i gang, da den er fyldt med gode refleksioner, ideer og handleanvisninger til, hvordan vi helt konkret kan arbejde læringscentret på alle niveauer i kommunen til gavn for elevernes læring, trivsel og dannelse.

Bogen bygger på Mikael Axelsens mange praksiserfaringer og på teoretisk viden fra både ind- og udland. Bogen indfrir til fulde Mikael Axelsens ambition om at hjælpe skole- og forvaltningsledelse med at finde nye handlemuligheder til, hvordan vi fortsat kan kvalificere vores styring og ledelse af folkeskolen. Mit håb er, at rigtig mange direktører og skolechefer vil bruge den formiddag, det tager at læse bogen. Jeg vil næsten gå så langt som til at sige, at det er “skal”-læsning, hvis man arbejder med folkeskolen.

Lene Magnussen, direktør i Lyngby-Taarbæk Kommune

Anmeldelse af bogen fra Skolelederforeningens blad plenum: Læs anmeldelse

 

Du kan bestille bogen her